Logo

GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z o.o. Sp. k.
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4
tel./fax: 77 453 06 88, kom: +48 602 643 071
e-mail: geowiert@geowiert.com

Opis usprzętowienia


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Posiadamy samochodową wiertnicę geologiczną H 25 S, która zamontowana jest na podwoziu samochodu TARPAN HONKER 4 WD i wiertnicę H 20 SG zamontowaną na samochodzie GAZELA.


Wymienione wiertnice służą do wykonywania pionowych otworów różnymi metodami:
 • wiercenie ślimakiem ciągłym
 • wiercenie z użyciem świdra rurowego
 • pogłębianie otworów za pomocą szlamówki
 • wykonywanie otworów z zastosowaniem rur okładzinowych
 • wykonywanie otworów z użyciem płuczki
Do wiertnicy H 20 SG zamocowano również sondę udarowa typu WSU-63 służy do wykonywania badań gruntu sondą dynamiczną metodami:
 • DPL sonda lekka
 • DPM sonda średnia
 • DPH sonda ciężka
 • DPSH sonda bardzo ciężka
 • Płyta LFG
 • Płyta VSS
w oparciu o Polską Normę PN-B-04452:2002 "Geotechnika - Badania polowe".Podstawowe parametry techniczne wiertnicy geologicznej

H 25 S H 20 SG
 Maksymalna średnica  wiercenia/głębokość  250 mm/10 m
 170 mm/25 m
 110 mm/30 m
 200 mm/30 m
 Maksymalny moment obrotowy wiertarki  250 daNm  300 daNm
 Skok wiertarki  1900 mm  2000 mm
 Skok szarpaka  600/400 mm  610/470 mm
 Maksymalna siła  w linie wciągarki  12 kN  15 kN
 Masa wiertnicy  (bez samochodu)  1000 kg  1400 kg

Dysponujemy także własnym laboratorium mechaniki gruntów, umożliwiającym oznaczanie własności fizycznych i mechanicznych gruntów skał dla potrzeb geotechnicznych, złożowych i nasypów, a także do badania agresywności wody względem betonu i konstrukcji stalowych.

Posiadamy sondę dynamiczną lekką, typu SD-10 (DPL) z deklaracją producenta zgodności wyrobu z normami ISO oraz lekką płytę dynamiczną HMP LFG - SD. Płyta posiada aktualne badania kalibracyjne.