Logo

GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z o.o. Sp. k.
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4
tel./fax: 77 453 06 88, kom: +48 602 643 071
e-mail: geowiert@geowiert.com

Usługi geologiczne


Powiększenie

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo w zakresie:

 • geologii inżynierskiej
 • geotechniki i hydrogeologii
 • obsługa budów
 • kontrola podsypek
 • ekspertyzy geotechniczne
 • piezometry
 • ochrona środowiska
Wykonywaliśmy prace geologiczne dla potrzeb wielu obiektów i budów, oto niektóre z nich:
 • Stora Enso rozbudowa tartaku w Murowie
 • Coroplast Strzelce Opolskie
 • Kronospan Strzelce Opolskie
 • Atlantis Developer
 • Ustronianka Sp. z o.o. w Białej
 • Browar Namysłów
 • Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "HYDROPROJEKT" Sp. z o.o.
 • Adamietz Sp. z o.o.
 • Zakład Techniczno-Budowlany "Polbau" Sp. z o.o.
 • Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o. o.
 • Warta Glass Jedlice S.A.
 • Stegu Sp. z o.o.
 • Zakłady Cukiernicze "OTMUCHÓW" w Nysie
 • Sudzucker Strzegom, Świdnica, Polska Cerekiew
 • Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Opolu i Brzegu
 • Rozbudowa cementowni GÓRAŻDZE
 • składowiska odpadów
 • Centrum handlowe "Karolinka" w Opolu
 • Osiedle mieszkaniowe "Festival Park"
 • Budynek "Residence" w Opolu
Posiadamy uprawnienia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów naturalnych i Leśnictwa w zakresie geologii inżynierskiej i hydrogeologii oraz w zakresie wykonywania i nadzoru prac wiertniczych, a także świadectwo uzyskania uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V.

Dysponujemy samochodową wiertnicę geologiczną H 25 S, która zamontowana jest na podwoziu samochodu TARPAN HONKER 4 WD oraz wiertnicę samochodową H 20 SG zamontowaną na podwoziu samochodu GAZELA. Obie wiertnice służą do wykonywania pionowych otworów różnymi metodami:
 • wiercenie ślimakiem ciągłym
 • wiercenie z użyciem świdra rurowego
 • pogłębianie otworów za pomocą szlamówki
 • wykonywanie otworów z zastosowaniem rur okładzinowych
 • wykonywanie otworów z użyciem płuczki